Kremeringsinfo

SÅHÄR ARBETAR VI

KREMERINGSINFORMATION

 

Vi har idag regelbunden hämtning av döda smådjur från runt 200 djurkliniker och djursjukhus spridda runt om i Mellansverige inklusive Stockholm och Göteborg. Vi hämtar djuren varje vecka, vissa kliniker har hämtning varannan vecka. I samband med hämtning återlämnas urnorna från föregående hämtning. Våra chaufförer tömmer frysen/kylen inom några dagar och när vi lastar ur alla djur läggs de

in i vårt kylrum. För att tas om hand så snart som möjligt. De flesta kremeras utan att ägaren vill ha askan tillbaka, och då blandas askan från många olika djur och vi deponerar askan på en särskild plats anvisad av Tekniska förvaltningen i Örebro.

Ibland kommer djurägaren själv hit med sitt djur som har dött hemma. Det går alldeles utmärkt att kontakta kremeringen för att boka en tid. Cirka 33 procent av alla djur separat kremeras och i de fallen har vi en annan hantering. Varje djur får ett löpnummer hos veterinären och den följer djuret genom hela processen och står

också skriven i botten på urnan tillsammans med klinikens kundbokstäver som djurägaren får tillbaka. Ordet ”separat” innebär inte att djuret läggs ensamt i den stora ugnen, utan att det får en klart

och tydligt avgränsad plats där inget annat djur kommer i beröring. Det är alltså bara askan från det egna djuret som kommer tillbaka till husse och matte.

 

SEPARAT KREMERING

Hos veterinären får djuret ett löpnummer innan det läggs i frysboxen/kylrummet. De djur som ska separat kremeras noteras på en översiktskarta över ugnen och sedan placeras de på sin egna avgränsade plats. Förbränningstiden är som mest 2 timmar för de allra största djuren.

När luckorna öppnas ligger det ben och askhög kvar på sin utmärkta plats. Varje hög rakas ut för sig och placeras i sin uppmärkta kärl. Sedan mals benresterna från varje kärl innan de placerad i en papp-, trä- eller porslinsurna, som också märkt upp med sitt löpnummer. Urnan går sedan tillbaka till respektive veterinär för vidare utlämning till kund.

 

SAMKREMERING

Djuret placeras anonymt i frysboxen/kylrummet hos veterinären. Vi hämtar och lastar ur till vårt kylrum, men när det är dags för förbränning läggs många djur tätt tillsammans i ugnen. Benresterna från alla djuren blandas när allt rakas ut. Benresterna mals inte, utan allt läggs i vår särskilda container som sedan går till Tekniska förvaltningen i Örebro.

"Att ge en snabb och säker service till veterinärer, djursjukhus och djurägare runt om i mellansverige när det gäller hämtning och kremering av döda smådjur."

Urnor

 

Vi har tre alternativ av urnor i olika storlekar. Dels en pappurna som ingår i priset, men vi säljer även

träurnor av björk samt stilfulla urnor av porslin. Askan paketeras i en påse så att det går att byta urna

utan spill. Kontakta din veterinär för beställning av urna. Det förekommer också att djurägare köpt

urnor på annat håll och det går naturligtvis också bra.

Lyxig porslinsurna

Vackra och rejäla urnor gjorda av porslin från miljögården.

Mindful pappurna

Kraftig well-papp ingår i priset av sepparatkremering.

Klassisk träurna

Mycket välgjorda och natruliga träurnor av björk.

Minneslund

 

Sedan sommaren 2003 har vi en egen minneslund. Minneslunden har blivit mycket uppskattad

av hussar och mattar som kommer förbi ibland för att lägga en blomma eller tända ett ljus vid stenbänken.

Det är en separatkremering men askan går aldrig tillbaka till veterinären/ kunden utan strös

anonymt på vår minneslund. Om kunden önskar spridning på vår minneslund märker

veterinären säcken med klinikens kundbokstäver + löpnummer + minneslund.

KREMERING

 

Vi har olika slags urnor och en minneslund på gården.

 

UPPTAGNINGSOMRÅDEN

 

I huvudsak är veterinärer våra kunder och vi har ett långt register på kunder.

 

VETERINÄRINFO

 

Information till veterinärer.

 

Lekebergs Smådjurskremering AB

 

Att ge en snabb och säker service till veterinärer och djurssjukhus runt om i mellansverige när det gäller hämtning och kremering av döda smådjur.

Ägelsta Gård 3, 716 91 FJUGESTA

+ 46 70 675 91 96

info@smadjurskremering.se

ÖPPETTIDER

 

Måndag - Torsdag: 08-16

Fredag - Söndag: Stängt

Övrig tid enligt överenskommelse